Ustna vprašanja - prof.Poljak

Žrebaš številke od 1 do 7 za vsako vprašanje . Vprašanj je 6 .

1.kohovi postulati,
2.posredna imunoflorescenca,
3.stafilokoki,
4.citomegalovirus,
5.goveja trakulja in
6.protitelesa igG..1. konjugacija
2. c.botulinum
3. a.lumbricoides
4. primarni in sek. imunski odziv
5. klopni meningoencefalitis


1. -razlike med avtotrofnimi in heterotrofnimi bakterijami
2. -Streptococcus pneumoniae
3. -inhibicija hemaglutinacije
4. -adenovirusi, ki povzrocajo driske (gre za sev 40, 41)
5. -uąi
6. -adjuvensi


1. -transdukcija
2. -Corynebacterium Diphteriae
3. -Reakcija vezave komplementa
4. -Citomegalovirus
5. -IgA
6. -Enterobius vermicularis


1. Stena po Gramu pozitivnih bakterij
2. Chlamydia pneumoniae
3. Coxsackievirusi
4. Tumorje zavirajoči geni
5. Giardia intestinalis
6. Nastanek različnosti protiteles