Ustna vprašanja - prof. Ihan

1. rezistenca bakterij na antibiotike (intrinzična, mehanimzmi pridobljene rezistence s primeri)
2. MHC 1
3. Hepatitis A
4. Klamidije
5. dokazovanje povrhnjih gliv
6. svinjska trakulja