Ustna vprašanja - prof. Koren (2008-01)

Prideš v pisarno, kje te na mizi čakajo oštevilčene kuverte, v kuverti so 3 vprašanja (vsaj v mojem primeru). Pomen:
1.) PARVOVIRUSI
2.) POMEN NA METICILIN ODPORNIH STAFILOKOKOV
3.) POMEN SEROLOŠKIH PREISKAV Z DOLOČANJEM PROTITELES V SERUMU

Počaka da poveš svoje, potem kaj rad vpraša oz. doda.