Ustna vprašanja - prof. Kotnik

1. test za rezistenco mikobakterij na antituberkulotike
2. toxoplasma gondii
3. adenovirusi
4. dezinfekcija z vodikovim peroksidom
5. kako citotoksični limfocit T prepozna antigen