Pisna vprašanja (2012-02-20)

20. 2. 2012

Pola A
1. Patogeneza pnevmokokne pljučnice
2. Klasična pot sestave komplementa
3. Parvovirusi
4. Shistosoma spp. (morfologija in biologija)
5. Candida albicans / Mikrobiološko dokazovanje površinskih mikoz

Pola B
1. Opiši in nariši 5 vrst virusnih okužb na celični ravni
2. Corynebacterium diphtheriae (značilnosti, razpravljaj o
toksigenosti)
3. Taenia saginata (opis, življenjski krog, patogeneza tenioze)
4. Opiši in nariši zgradbo protiteles in navedi njihove glavne učinke
5. Sterilizacija

Pola D
1. Clostridium perfringens - značilnosti, patogeneza, dokazovanje
2. Plasmodium falciparum - življenjski krog, patogeneza, dokazovanje
3. Molekulske in mikrobiološke razlike med IgG in IgM
4. Rotavirusi - epidemiologija, patogeneza, razmnoževanje
5. Aminoglikozidi - način in spekter delovanja, aplikacija, mehanizem bakterijske odpornosti

Pola E
1. N.Gonnoerheae
2. Enterovirus C in značilnosti pikornavirusov
3. Trichnela spiralis
4. Sulfonamidi in razvoj rezistence nanje
5. Sekundarni imunski odziv in cepljenja

Pola F
1. Hemofilus influence
2. Limfociti B
3. Candida albicans
4. Enterobius vermicularis
5. Virus ošpic