Pisna vprašanja (2012-11-26)


Pola B
1. Clostridium tetani (značilnosti, razpravljaj o toksigenosti)
2. Herpesvirusi (morfologija, značilnosti, kaj povzroča HSV-1 in kaj HSV-2)
3. Echinococcus granulosus (morologija, življenjski krog, patogeneza)
4. Betalaktamski antibiotiki (način delovanja, mehanizmi celične odpornosti nanje)
5. Kako makrofagi predstavljajo antigene(nekaj podobnega)