Pisna vprašanja (2012-02-01)

Streptococcus pyogenes: temeljne mikrobiološke značilnosti in vzroki za okužbe, ki jih povzroča
HSV-1: patogeneza, epidemiologija, diagnostika, preprečevanje in nadzor okužb (sprva je bilo vprašanje o VZV)
Mikrobiološke značilnosti nematodov in katero bolezen povzroča Ascaris lumbricoides. Opiši njen življenjski krog.
Naštej fagocitne celice in opredeli njihove sposobnosti predstavljanja antigenov
S čim dokazujemo moč antibiotičnega delovanja in opiši postopke.

Helicobacter pylori - mikrobiološke lastnosti in povezava le-teh z nastankom ulkusov na želodcu.
MHC1 - zgradba in funkcija
HSV-2 virus - lastnosti in mikrobiološka diagnostika
Entamoeba histolytica - lastnosti in bolezni
Cryptococcus neoformans – lastnosti in bolezni

Enterobakterije (skupne značilnosti, vrste/rodovi patogenih enterobakterij)
Virus klopnega meningoencefalitisa (epidemiologija, preprečevanje, patogeneza,...)
Taenia solium (morfologija, bolezni)
IgG in IgM (molekularne in biološke značilnosti)
Delovanje antibiotikov s primeri

Echinococcus granulosus
Kako makrofagi prepoznavajo in predstavljajo antigene?
Nariši in opiši splošno shemo razmnoževanja virusov
Clostridium tetani in njegova toksinogenost
Mehanizem delovanja betalaktamskih antibiotikov in mehanizem nastanka odpornosti nanje

1. Staphylococcus aureus (mikrobiološke lastnosti in virulentni
dejavniki, povezani z boleznijo)
2. Ortomiksovirusi (mikrobiološke lastnosti, epidemiologija, genetska
raznolikost)
3. Kako celice pomagalke prepoznavajo antigene, kaj je posledica
prepoznave
4. Toxoplasma godii (mikrobiološke lastnosti, dokazovanje)
5. Aspergillus spp. (mikrobiološke lastnosti, bolezni)