Pisni izpit (jun 2002)IZPIT IZ MEDICINSKE PSIHOLOGIJE , 6.6.2002

1. Kaj je predmet proučevanja med. psihologije
2. Kdo je po bio-psiho-socialnem modelu odgovoren za zdravljenje
a) narava
b) bolnik
c) zdravnik
d) bolnik in zdravnik
3. Naštej tri značilnosti temperamenta.
4. Naštej dve dinamični potezi osebnosti.
5. Kdo je prvi razdelil tipe osebnosti
6. Po konvergentni teoriji je razvoj osebnosti odvisen od
7. Kako se imenuje teorija osebnosti, katere začetnik je Pavlov
8. Naštej dve osebnostne značilnosti bolnikov.
9. Kaj velja za reševanje problemov poskus – zmota
a) dolgotrajno
b) uspešno
c) načrtno
d) zmedeno
10. Kakšna asociacija je prekršek – kazen
11. Kaj je hospitalizem
12. Kaj je govor
13. Kaj proučujemo s P-faktorjem inteligentnosti
14. Kolikšen procent ljudi ima IQ več kot 128
15. Kaj sproži motivacijo
16. Naštej tri biološke potrebe.
17. Koliko je potreb po Manslowu
a) 5
b) 10
c) 8
d) 7
18. Kakšne vrste konflikt je tvegana operacija – napredovanje bolezni
19. Vrste konfliktov.
20. Kaj je frustracija
21. Naštej tri obrambne mehanizme.
22. Kaj je sublimacija
23. Kaj ne velja za emocije
a) šibko
b) diferencirano
c) trajno
d) kratko
24. Kakšno čustvo je strah
25. Naštej dve čustveni reakciji bolnika/zdravnika, ki otežujeta zdravljenje ali komunikacijo.
26. Napiši slovensko besedo za anksioznost.
27. Naštej faze otroka na hospitalizacijo.
28. Nad katero starostjo psihologi definirajo starostnika
29. Kakšna preventiva je redno mamografsko odkrivanje raka
30. Kakšna je bolnikovo prijateljevanje z zdravnikom
31. Kaj spoznavamo z osebnostnimi testi
a) način reagiranja v standardnih situacijah
b) osebnost
c) inteligentnost
d)
32. Naštej dva načina motiviranja bolnika za zdravljenje.
33. Katera potreba je najvišje na lestvici po Manslowu