Pisna vprašanja

medicinska psihologija!
Mogoče bo prav prišlo tistim, ki se nimajo narejenega izpita. Izpit po novem sestavlja prof. Tomori, ker prof. Tekavčič Grad naj ne bi bila več zaposlena na MF.
Vprašanja na pisnem so po novem esejskega tipa. 4 vprašanja/2 različna testa/1h časa.
Vprašanja 1. test: 1. pomen odnosa med zdravnikom in bolnikom; 2. samomorilno vedenje; 3. psihološki učinki kronične bolezni; 4. tesnoba.
2. test: žalovanje, osebnost bolnika in zdravnika.... ostalih žal ne vem.