Literatura (prezentacije) 2007-2008

1-KOMUNIKACIJA Z BOLNIKOM-intervju.ppt
2-KRONICNA IN TERMINALNA BOLEZEN.ppt
3-OSEBNOST.ppt
4-MISLJENJE.ppt
5-MOTIVACIJA.ppt
6-SPOSOBNOSTI.ppt
7-KOMUNIKACIJA Z BOLNIKOM.ppt
8-STAROSTNIK.ppt
9-CUSTVOVANJE.ppt
10-Bolan otrok in druzina-2008 MedPsih.ppt
11-PSIHODIAGNOSTIKA--MedPsih 2008.ppt