Zbirka vseh odgovorov

Celotni prispevek je v datoteki!
--------------------------------

V datoteki pošiljam najbolj aktualno in dodelano zbirko odgovorov za pisni izpit pri medicini dela. Vsebinsko je preverjena in je kot vir učenja odlična alternativa knjigi. Odgovori izvirajo iz knjige in so dodelani tudi s pomočjo nekaterih predhodnih povzetkov. Skratka, lahko jim zaupate! Dodajam še seznam zelo pogostih (standardnih) vprašanj na pisnem izpitu:

- Analiza tveganja in koraki
- Ergonomija (spoznavna/izvajalska; e. izdelka/e. delovnega mesta)
- Biomonitoring svinca/kadmija
- Farmerska pljuča
- Diabetik/KVS bolnik in vožnja
- Vazonevroza in vibracijska bolezen
- Maksimalna aerobna kapaciteta
- Adaptacija/akomodacija očesa
- WGBT indeks
- Stohastični/deterministični učinki

Na ustnem izpitu vas profesor Bilban vpraša za zvišanje ocene. Načeloma ob vsaj osnovnem znanju to tudi rad stori. Ustna vprašanja prav tako večinoma izhajajo iz priložene zbirke. Rad ima biomonitoring svinca oz. kadmija, pa kobalt in hard metal disease, maksimalno aerobno kapaciteto, itd. Če pišeš 10, ti oceno samo še vpiše v indeks.

Želim vam veliko sreče in dobro oceno!