Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil

Dosedaj je zdravstvene pogoje za pridobitev vozniškega dovoljenja pri nas urejal Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil (Ur.l. SFRJ, št. 5/1982). Konec leta 2006 pa smo zaradi usklajevanja z Evropskimi standardi podpisali Direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih.
Naslov internetne strani in besedilo Priloge III, (kjer je napisano tisto, kar nas medicince zanima) je v prilogi, na kratko pa bi nova pravila lahko povzeli s: vozniško dovoljenje se izdaja ali podaljša na podlagi pooblaščenega zdravniškega mnenja in rednih zdravstvenih pregledov. ;)