Ustna vprašanja - prof. Bilban

Kaj je to kvalitativna in kvantitativna ocena tveganja.
Akutna akustična travma.