Pisna vprašanja (mar 03)

1. Analiza tveganja
2. Akomodacija vida
3. Ergonomija (izdelek, delovno mesto)
4. biološki monitoring kadmija
5. Bisinoza
6. Kisikov dolg
7. Deterministični učinki ionizirajočega sevanja
8. Srčni bolniki in vožnja
9. Trenutni in trajni premik praga pri akustični travmi
10. P4SR (Predicted 4 hour Sweat Rate)