Pisna in ustna vprašanja

Pisni del:

1. Analiza tveganja (namen, koraki)
2. Ergonomija (izdelka, delovnega mesta)
3. Promocija zdravja na delovnem mestu
4. Kisikov dolg (vrste, definicija)
5. Epilepsija in vožnja
6. Biomonitoring kadmija
7. Zastrupitev z nikljem
8. Akutna in trajna akustična travma
9. Ocena vidnega polja (metode, pomen)
10 Azbestoza

Ustni del:

1. Kaj je anaerobni prag? Kje na grafu poteka vztrajnostno delo? (pod točko anaerobnaga praga)
2. Tri lastnosti zaradi katerih je nikelj nevaren. (toksičen, alergogen, kancerogen)