Pisna vprašanja (2009-09-15)

1. Kaj je to MAK?
2. Kaj je WBGT?
3. Diabetik in vožnja
4. Alergijski alevolitis
5. Stohastični učinki sevanja
6. Analiza tveganja (namen, koraki)
7. Ergonomija (spoznavna, izvajalska)
8. Biomonitoring svinca
9. Vazonevroza pri vibracijski bolezni
10. Adaptacija očesa