Zborniki združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo

Zborniki so dosegljivi na:

http://www.zmok.si/izobrazevanje_si.php