Pisni izpit (maksilofacialna krg) - 3. 6. 2019

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Mafa 3.6.2019.docx)Mafa 3.6.2019.docx35 kB

MCQ

 1. Sialoliti:
  1. Največ jih je v izvodilu parotide
  2. Prisotna bolečina in povečano izločanje sline
  3. Na rtg jih ne moremo videti
  4. d.Sestavljeni večinoma iz kalcijevega fosfata
 2. Deviacija mandibule v levo pri katerem zlomu?
  1. Levi lični mostiček
  2. Desni lični mostiček
  3. c.Levi kondilarni odrastek
  4. Desni kondilarni odrastek
 3. Avulzija zoba 51, kaj narediš?
  1. a.Nič.
 4. Benigni odontogeni tumorji, kaj ne velja?
  1. Odontom se kaže v obliki majhnih, nepravilnih (neizraščenih) zob
  2. b.Cementoblastom je najpogostejši
  3. Našteti ene 4-je
 5. Osteomielitis čeljusti
  1. a.Kronični se kaže s kostnimi sekvestri
  2. Garrejev je bolj pogost pri starejših
  3. Redko odontogenega izvora, večinoma hematogen izvor
  4. Pogosteje v maksili
 6. Meziookluzija je
  1. a.Spodnja 6ka pol krone pred zgornjo
  2. Spodnja 6ka pol krone za zgornjo
  3. Maksila relativno prevelika za glede na mandibulo
  4. Neki, če je to odprt ugriz
 7. Najpogostejši tumor slinavk
  1. a.Pleomorfni adenom
 8. Slikovna diagnostika, kaj NE drži?
  1. Periapikalni posnetek za določitev periapikalnih procesov
  2. Zlom ličnice – Towne al Waters (ne spomnem se točno, ker je bil)
  3. c.Kefalometrična analiza obraza v sagitalni in vertikalni smeri – PA rtg glave
 9. Levkoplakija
  1. a.Lahko je posledica alkohola in tobaka
  2. Homogena, lisasta je bolj nevarna od verukozne oblike
  3. Bela lisa, ki jo lahko obrišemo
 10. Vrstni red izraščanja stalnih zob
  1. 16
  2. 11
  3. 12
  4. 17

Pravilni vrstni red je bil abcd.

 1. Katera oblika shize ne potrebuje predoperativne priprave?
  1. a.Izolirana palatoshiza
  2. Enostranska hejlognato
  3. Ipd…

Esejska

 1. Opiši zdravljenje enostranske hejlognatopalatoshize v Ljubljani.
 2. Opiši zdravljenje kroničnega periapikalnega paradontitisa.
 3. Naštej 5 glavnih motoričnih vej facialisa.
 4. En CT v aksialni ravnini, prikazoval je zlom sprednje in zadnje stene maksilarnega sinusa v sinusu pa tekočinski nivo (kri). Katera patologija je na sliki? Katera modalnost (CT), katera ravnina (aksialna-transverzalna)?

(približno taka slika)

 1. Kateri so klinični znaki patologije iz vprašanja 4?