Gradivo za študente 2013-14 (MFMB)

Kazalo vsebine

1. DEL: INTERNISTIČNA PROPEDEVTIKA 4
1 KOMUNIKACIJA 5
1.1 GLAVNE ZNAČILNOSTI NA BOLNIKA OSREDOTOČENEGA MODELA 5
1.2 OSNOVNA PRIPOROČILA 6
1.3 KAKO ZAČETI RAZGOVOR 7
2 ANAMNEZA IN TELESNI PREGLED 7
2.1 ANAMNEZA 7
2.2 TELESNI PREGLED 11
3 SRCE IN OŽILJE 14
3.1 ANAMNEZA 14
3.2 TELESNI PREGLED 18
3.2.1 SRČNI TONI 23
3.2.2 SRČNI ŠUMI 24
3.3 SRCE IN OŽILJE – PRILOGE 26
3.3.1 PRILOGA 1 – KRVNI TLAK 26
3.3.2 PRILOGA 2 – OBLIKA PULZNEGA VALA VENSKIH PULZACIJ 27
3.3.3 PRILOGA 3 – ARTERIJSKI PULZI 28
3.3.4 PRILOGA 4 – SRČNI TONI 31
3.3.5 PRILOGA 5 – SRČNI TLESKI 31
3.4 PROTOKOL: PREGLED SRCA IN OŽILJA 33
4 PRSNI KOŠ IN PLJUČA 34
4.1 ANAMNEZA 34
4.2 TELESNI PREGLED 35
4.3 PROTOKOL: PREGLED DIHAL 41
Internistična propedevtika in klinične veščine
2
5 TREBUH 42
5.1 ANAMNEZA 42
5.2 TELESNI PREGLED 44
5.3 PROTOKOL: PREGLED TREBUHA 48
6 LOKOMOTORNI SISTEM 49
6.1 ANAMNEZA 49
6.2 TELESNI PREGLED 51
6.3 PROTOKOL: PREGLED LOKOMOTORNEGA SISTEMA 55
7 SHEMA ZA OPIS CELOTNEGA KLINIČNEGA STATUSA 56
8 KLINIČNI PRIMERI 61
8.1 SRCE IN OŽILJE 61
8.1.1 PRIMER 1 61
8.1.2 PRIMER 2 62
8.1.3 PRIMER 3 64
8.1.4 PRIMER 4 65
8.1.5 PRIMER 5 67
8.1.6 PRIMER 6 68
8.1.7 PRIMER 7 69
8.2 PRSNI KOŠ IN DIHALA 71
8.2.1 PRIMER 1 71
8.2.2 PRIMER 2 73
8.2.3 PRIMER 3 74
8.2.4 PRIMER 4 75
8.2.5 PRIMER 5 76
8.2.6 PRIMER 6 78
8.2.7 PRIMER 7 79
8.3 TREBUH 81
8.3.1 PRIMER 1 81
8.3.2 PRIMER 2 83
8.3.3 PRIMER 3 84
8.3.4 PRIMER 4 86
8.3.5 PRIMER 5 87
8.3.6 PRIMER 6 89
8.4 LOKOMOTORNI SISTEM 90
Internistična propedevtika in klinične veščine
3
8.4.1 PRIMER 1 90
8.4.2 PRIMER 2 92
8.4.3 PRIMER 3 93
8.4.4 PRIMER 4 95
8.4.5 PRIMER 5 97
8.4.6 PRIMER 6 98
2.