Ustni izpit - prof. Jernej Pajek

Izpit poteka v Centru za dializo v Leonišču. Imaš 1h časa za anamnezo (kolkor podrobno se da) in status (slednji je omejen zaradi priklopa pacienta na hemodializator). Pacientka je imela KLB V. stopnje domnevno zaradi kroničnega glomerulonefritisa, kronično AF ter astmo. Sledi natančno poročanje anamneze in statusa. Vprašanja so naključna in ne zajemajo zgolj nefrologije, vse skupaj poteka kot nekakšen pogovor.

1. Aritmije v sklopu sinkope (opredelitev sinkope in klinična slika ter vzroki; ne pozabiti za bolezen sinusnega vozla in Gerbec-Morgagni-Adams-Stokes sindrom)

2. Uremija (ne pozabiti na beta2mikroglobulin, hiperfosfatemijo in zvečan PTH; huda uremija se kaže na koži kot uremična slana)

3. Akutni pankreatitis (razdelitev, klinična slika, diagnostika, terapija; ne pozabiti na hiperkalcemični pankreatitis--> zvišane amilaza / lipaza > 5x nad normalo, s tem da je lipaza bolj povedna od amilaze--> pri zdravljenju pomembni O2, hidracija, analgetiki, karenca in nazogastrična sonda)

4. Krvavitev iz prebavil (osnove) 5. Peritonealna dializa (osnove iz knjige)

Profesor je prijazen in išče znanje, poleg tega pa upošteva oceno iz pisnega. Vprašanja so pa povsem naključna iz glave. Srečno!