Ustni izpit - prof.Peterlin

Podal vam bom skrajšano poročilo tega, kar je profesor od nas želel slišati in kar sva si s kolegom uspela zapomniti.
- indikacije za predimpatacijsko diagnostiko (PGD)!
Želel je slišati izključno te stvari, ki so tukaj napisane. Kromosomske nepravilnosti staršev(strukturne(translokacije) ali monogenetska nagnjena….) in več spontanih prekinitev nosečnosti ter neplodnost!!!!!! Če si rekel karkoli drugega(recimo starost nosečnice), si moral to stvar obrazložiti, na koncu pa ti je rekel, da to ni paravilni odgovor ali pa da to ni tako pomembno. (tudi če ženska hoče samoplačniško opraviti to diagnostiko, npr. zaradi neutemeljenega strahu, ji ga poseben zbor ne bi odobril).
- veliko je bilo govora tudi o translokacijah!
Zanimalo ga je tudi zakaj/kako lahko pride pri uravnoteženi translokaciji (kjer se ne izgubi dedni material) do fenotipskih napak in kakšna je verjetnost da bo otrok fenotipsko bolan, če mu prenatalno ugotovimo u.t.?
Važno je na katerem kromosomu( kromosomi nosijo različno veliko število genov), in kje pride do translokacije. Če pride translokacija na sredini pomembneg gena, ali v določenem regulacijskem mestu, lahko pride do napak v izražanju genov. Nekateri kromosomi so tudi bolj podvrženi translokacijam (omenite lahko Philadelphia kromosom, da očarate profesorja, ali pa še bolje počakate, da on vpraša za kakšno posebno mutacijo in nato izstrelite odgovor). Verjetnost da bo otrok, nosilec u.t., boln je 4 po ocenah strokovjakov. Povedati smo morali tudi kakšni mehanizmi še obstajajo da lahko to preverimo!!! Odgovor je bil, da lahko testiramo tudi starše, če imajo slučajno že oni translokacijo. V primeru, da jo imajo in so zdravi je verjetnost za otroka še nižja. Drugače je translokacija nastala na novo in ima otrok večje možnosti za okvaro.
- Razložiti smo mu morali tudi metodo hibridizacijske DNA mikromreže
(odgovor najdite na internetu na wikipediji). Bolj zanimivo podvprašanje pa je bilo, kako dokazati translokacije s pomočjo DNA mikromrež? Odgovor: posledica translokacij so mikrodelecij in mikroduplikacije. Na mikromreži bi iskali te spremembe!!!
- Vedeti je bilo treba tudi velikost genoma? (3x 10na9) in kakšen delež predstavlja kodirajoča DNA?( 2-3)
- Ali se downov sindrom deduje? Downov sindrom SE LAHKO deduje, ampak samo v primeru, če otrok od starša dobi translokacijo, v kateri je vpleten 21. kromosom( najpogostejša je Robertsonova translokacija). Drugače se NE more dedovati( na splošno pa se številčne kromosomske mutacije NE morejo dedovati, ker vedno nanstajajo na novo zaradi nepravilne segregacije v mejozi).
Paru se je že rodil otrok z downovim sindromom, kakšna je verjetnost, da bo naslednji otrok tudi imel downov sindrom? Verjetnost je nekoliko povečana, (tudi če je mati mlada), vendar ne toliko, da bi jim pripadala predimplatacijska diagnostika.
- kakšna metoda/diagnostika sledi ,če je že bilo opravljeno PGD po IVF, da bo otrok zdrav? in smo že preverili somatske celice staršev, ter nismo našli nobenih genskih/kromosomskih napak?
Seveda je bistvenega pomena da veste, kaj za hudiča so te kratice, da ne bleknete odgovor, ki nima nobenega smisla z vprašanjem (kot jaz):
pomenijo(PGD=predimpantacijska genetska diagnostika, IVF= in vitro fertilizacija)
Počakamo, da se zigota razbrazda do 6-8 blastomer, nato eno odvzamemo in naredimo genske preiskave ( kromosomske nepravilnosti, lahko tudi monogenske).V našem primeru je bilo testiranje za kromosomske nepravilnosti torej je najkoristnejša metoda FISH, ampak je samo OMEJENO število barvanj (5, lahko pa tudi malo več, ker drugače bi bilo težko odčitavati rezultate, bi bila cela zmešnjava ). Lahko se uporabi tudi tehnika večbarvnih fishov, za testiranje večih kromosomov naenkrat. Barve oz sonde se lahko še enkrat do dvakat sperejo in ponovi postopek. Za vso to diagnostiko pa imamo samo dva dni časa!!!!!! Blastocista 4 dan(takrat vzamemo blastomero), ugnezditev 6 dan(zigoto moramo vrniti zarati tega, da jo bo telo sprejelo zarad ravno pravšnje koncentracije hormonov)! Torej hudičevo malo časa!!!!!!!
- S kolikimi pacienti z genskimi boleznimi se sreča družinski zdravnik in kaj mora narediti?
Z ogromnim številom. Če samo pogledamo primer raka, ki je skoraj na vsakem koraku (sploh na morju) in skoraj v vsaki družini.(RAK je TUDI lahko GENETKSO POGOJEN)
Pacientu, s sumom na genetsko bolezen mora vzeti kompleksno anamnezo, narediti družinsko drevo... Nato mu napiše napotnica za genetika. Genetik absolutno preveri vse podatke še enkrat in če ga še ima on na sumu se šele začne GENETSKO SVETOVANJE( našteti smo morali pravilne pristope svetovanja...). Obvezno se more pacient posvetovati še s psihologom. zakaj?(zaradi tega, da ugotovi njegovo psihično stanje in oceni če bi morebitna slaba novica utegnila ogroziti njegovo življenje- izlušči tiste, ki so nagnjeni k samomoru). Potem more miniti NAJMANJ 1 mesec, v katerem pacient poglobljeno razmisli stvari in na koncu še enkrat obišče genetika, kjer se dokončno odloči ali se bo testiral ali ne! Genetik, mu svojega mnenja ne sme vsiljevati, temveč mora spoštovati njegovo!!!
- Definiciji specifičnosti in občutljivosti na primeru predsimptomatske diagnostike. Profesor je bil srečen če si to stvar povedal po domače!!!( v skripti je lepo opisano). Nekaj je bilo še v zvezi z BRCA 1 in BRCA 2 geni. Mislim da smo morali povedati kakšna je specifičnost testov, vendar nisem prepričan in tudi odgovora se ne spomnem.
Po eni uri debatiranja, razglabljanja in švicanja, nam je vsem dal še trakoimenovana "rešilna" vprašanja, ki so se glasila:
- Katero dedovanje se najbolj zanestljivo prenese na nasljednji rod?
Če imate v mislih na X vezano dominantno imate NAROBE. Pravilni odgovor je MITOHONDRIJSKO!!! Pri tem tipu dedovanja je hotel slišati še pojem HETEROPLAMZIJA, ki pomeni da je lahko v eni celici različno število obolelih mitohondrijev. Povedati smo mu morali tudi to, da se mora doseči določen PLATO/PRAG (št. obolelih mth/št genetskop zdravih mth), da se bolezen izrazi.
- Cistična fibroza!!!!
Kakšna je verjetnost da imam jaz oboleli gen, če je moja sestra (čeprav je nimam) bolna? ( 2/3) in kakšna je verjetnost da bo imela moja bodoča partnerka gen za cistično fibrozo (v Sloveniji 1/25, razen če ne bom šel osvajati hčerke od šefa slovenskega združenja za cistično fibrozo)

- Kaj je genska anticipacija? In zakaj se pojavi?
To je zanimiv genski fenomen. Pomeni pa hitrejše pojavljanje bolezni v vsaki naslednji generaciji in ponavadi tudi v hujši obliki. V naslednjih rodovih se torej penetranca poveča. Razlog tega fenomena pa so pomnožitve trinukleotidnih zaporedij!!! (mau wikipedie pa bo vse jasn)
- Kdaj lahko definiramo izgubo genskega materiala kot mikrodelecijsko? Manj kot 10 na 6, vsekakor pa ne izguba samo 1 nukleotida( s tem odgovorom je bil zadovoljen)