Pisna vprašanja (2010-09-15)

1. Kolikšna je verjetnost, da bo otrok, ki smo mu s prenatalno diagnostiko odkrili uravnoteženo translokacijo, imel težave?
2. Opiši mesto mikromrežne komparativne genomske hibridizacije v genetiki.
3. Dostopnost do genetske obravnave v Sloveniji
4. Pristop k diagnostiki Duchennove mišiene distrofije.
5. Kriteriji za predimplantacijsko diagnostiko.
6. Kako bi zanesljivo loeili mitohondrijsko od dominantnega dedovanja?
7. Pristop k diagnostiki razvojnih nepravilnosti.
8. Pristop k genetski obravnavi raka.
9. Razpravljaj o specifienosti.
10. Postopek pri predsimptomatski diagnostiki za bolezen, ki se pojavi v odrasli dobi.