Priporočena literatura

Duancic V. Osnove histologije cloveka. Za studente opce medicine i stomatologije. 7. izd., Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1980.
Duancic V. Osnove embriologije cloveka. Za studente opce medicine i sotmatologije. 9. izd. Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1985.
Hammersen F. Sobotta/ Hammersen - Histology. Color atlas of microscopic anatomy. 3rd. ed. Baltimor, Munich: Urban & Schwarzenberg, 1985.
Junqueira LC, Carneiro J., Kelly RO. Basic histology. 8th. eds. East Norwalk: Appleton & lange, Prentice-Hall International, Inc., 1995.
Kalisnik M. Oris histologije z embriologijo. 3. izd. Ljubljana: Urednistvo revije Acta Stereologica in Drzavna zalozba Slovenije, 1992.
Kalisnik M., Vraspir-Porenta O., Navodila za vaje iz histologije z embriologijo. 4. predelana izdaja. Ljubljana: Urednistvo Acta Stereologica, 1995.
Sadler TW. Langmans medical embryology. 6th. ed. Baltimor, Hong Kong, London, Munich, San Francisco, Sydney, Tokyo: Williams&Wilkins, 1990.
Wheater PR. Burkitt HG, Daniels VG. Functional Histology. A text and colour atlas. Edinburg, London, New York: Churchill Livingtone, 1979