I. kolokvij (2012-03-06)

1. nevroglia: Schwanove in satelitske celice so periferna nevroglija, oligodendrociti so makroglija,
satelitske celice obdajajo perikarione nevronov v ganglijah, odg.: o astrocitih,da izločajo gliozno tkivo
po poškodbi
2. periferni živec: ranvierov zažemek je presledek med dvema internularnima segmentoma, schmidt-
lanterm. Zareze (nekaj o internekaj segmentih, pravilni odgovor, da jih ni med schmidt-lanterm.
zarezami)
3. osteoklasti: nastanek iz homopoetske matične celice, propadejo z apoptozo, receptorji (ima
kalcitonski, nima parathormonski receptor)
4. perihondrij (kje je:, kje ga ni: vezivna hrustančevina)
5. kako poteka enhondralna osifikacija (faze si mogu po vrsti napisat)
6. rjavo maščobno tkivo: regulacija telesne temperature, pri odraslem ga najdemo v majhnih količinah,
organizirano je v lobuluse, plurivakuolarno, transmembranski protein terminogen, tvorbo toplote
iz rjavega maščevja kontrolira simpatični živčni sistem (kaj velja, lobusi, veliko žil, več vakuol,
termogenin v membrani mitohondrija)
7. ependimske celice (centralni kanal hrbtenjače), nevromelanin (substantia nigra),
meningoendotelijske (pia mater) celice, oligodendrociti (tvorijo melanin) (povezat si mogu kam
spadajo)
8. razlike med cerebrospinalnim (pseudounipolarni nevroni) in vegetativnim ganglijem (multipolarni
nevroni)
9. intermediarni filamenti gladkih mišičnih celic: dezmin, selektin, vimentin, alfa aktinin (kateri ne spada
zraven)
10. triade in diade (katera trditev ne velja za skeletno mišičnino: da vsebuje diade)
11. Eritropoeza: proeritroblast – bazofilni eritroblast – polikromatični eritroblast – ortokromatični
eritroblast – retikulocit (po vrsti si mogu naštet faze)
12. ortokromatični eritroblast (je najmanjši eritrocit z jedrom, ne deli se več, vendar le zori)
13. mioepitelijske celice: imajo miofilamente, imajo sposobnost kontrakcije (kje jih najdemo?)
14. sinovijska ovojnica: zgrajena iz notranje kambijske in zunanjefibrozne ovojnice
15. osteoprogenitorne celice (katere celice se ne razvijejo iz osteoprogenitornih celic, naštete imaš:
oceoklasti, osteoblasti, hondrociti, histociti)
16. Kapilare (fenestrirana kapilara im prekinjeno bazalno lamino, zvezna kapilara pa ne, sloji)
17. arteriovenske anastomoze
18. periost (sharpejeva vlakna): ali endost in periost prehranjujeta kost
19. prehrana tunike medie arterije (ali samo z vasa vasorum ali tudi preko difuzije iz tunike adventicije)
(obkroži pravilno, pa je blo iz vasa vazorum & difuzija iz same žile)
20. brezjedrne celice v eritropoezi
21. katere organele vsebuje nevron (vse naštete, mitohondrij, lizosomi,...) + kje najdemo golgijev
aparat (tudi v dendritih se mi zdi)
22. arterije mišičnega tipa: se prehranjuje z vasa vasorum/
23. morfološka sestava in razlika med dendritom in nevritom
24. enoskladen izoprizmatski epitelij: nahajališče (kje ga najdemo, jajčnik, izvodila žlez & ledvični
nekaj se mi zdi)
25. podjezična slinavka: albuminomukozna žleza, prevladujejo mukozni tubuli (mogu si obkrožit
pravilno kombinacijo)
26. eozinofilci, monociti, makrofagi (česa ni v rahlem vezivu = trombocitov)
27. mezenhim, elastična vlaka, retikulinska vlakna
28. nastanek cerebrospinalnega likvorja: nastaja v horoidnem pletežu, odteka skozi Pacchionijeve
granulacije (kje nastaja = horoidni pletež)
29. celična sestava rahlega veziva (Kateri ne paše zraven: plazmatka, eozinofilec, trombocit, monocit)
30. enoskladen ploščat epitelij: nahaja se v pljučnih alveolih, krvnih in limfih žilah, Henlejevi zanki
(vprašanje: kje ga najdemo)