Rehabilitacija - strokovni časopis

REHABILITACIJA
nacionalni in mednarodni znanstveni in strokovni časopis
vključen v Evropsko mrežo časopisov s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine (EPRMJN)
ISSN 1580-9315 (tiskana izd.), 2232-545X (spletna izd.)

Rehabilitacija - strokovni časopis