Magnetoterapija

Uporabljamo predvsem pulzirajoče magnetno polje nizke jakosti in nizke ponavljalne frekvence (PMF). Pulzirajoča manetna polja vplivajo na ione, ki se pri tem gibljejo v ritmu pulzacij. S tem vplivajo na proese polarizacije in depolarizacije celičnih membran. Z ene strani dosežemo hiperpolarizacijo, z druge pa depolarizacijo. Znano je, da se visok procent energetskega potenciala celice porabi za ohranjanje potrebnega celičnega električnega potenciala. Z uporabo nizkofrekvenčnega megnetnega polja se proces depolarizacije in repolarizacije spremeni tako, da je izguba energije manjša. Rezultat je izboljšanje energentske bilance.
Osnovna indikacija za uporabo nizkofrekvenčne magnetoterapije je tam, kjer želimo vplivati na membranski potencial elice oziroma spremeniti koloidno-ozmotski tlak določenega tkiva. Zato je območje indikacij zelo široko. Magnetne silnice delujejo globoko, ztao je pod vplivom magnetnega polja tkivo tudi v globini.
Patomorfološki substrat delovanja PMF je celica, natančneje celična membrana. Ko z zunanjimi PMF vplivamo na biomagnetne tokove organizma, pospešimo pretok preko membrane v zdravi celici in tudi kadar celica zboli oz. je porušeno njeno biološko ravnovesje. PMF stimulira ionske membranske prenašalce in določene receptorje, kar poveča menjavo materije v obeh smereh: vstopajo celici potrebne za življenje in delo neobhodne snovi, izplavljajo se izrabljene snovi in odpasni produkti. Dokazano je, da se pod vplivom PMF izboljšajo energetske rezerve v tkivu; pospeši se transformaicija ADP v ATP. Obenem se ob učinkovanju PMF doseže porast delnega pritiska kisika v tkivu. Na tej osnovi temeljijo znaki, da naj bi terapija s PMF pospeševala celjenje ran in izboljšala tvorno kostnine ter nastajanje kostnih kalusov. Enako naj bi pospeševala sanacijo edemov ter lajšala bolečino.
PMF vpliva na regeneracijo vezivnega, mišićnega in živčnega tkiva.

Mlada oblika terapije. Optimalni parametri ter doziranje še niso povsem ustaljeni.

Indikacije
Najpogostejše indikacije pri bolnikh z lokomotorno prizadetostjo:
- posttravmatska stanja
- algodistrofični sindrom
- degenerativne sklepne bolezni
- izvensklepni revmatizem
- vnetne revmatske bolezni
- preležanine
- kronične rane...

Kontraindikacije

Absolutne:
- akutne infekcije
- floridne kronične bolezni (tuberkuloza, sifilis, sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti)
- maligne bolezni
- hematološke bolezni
- juvenilni diabetes
- hiperfunkcija ščitnice
- krvavitve, nagnjenost h krvavitvam
- organske bolezni srca
- srčni spodbujevalnik in drugi elektronski implanti
- nosečnost
- ne uporabljamo ga pri majhnih otrocih

Relativne:
- izčrpanost organa
- težja KVS obolenja
- periferne okluzivne bolezni
- ledvična, jetrna obolenja
- gonade

Med kuro s PMF se ne sme izvajati druga radacijska terapija in obratno.
Osteosintetski materiali in endoproeteze niso kontraindikacija same po sebi, pač pa vezane na druge absolutne in relativne kontraindikacije.

ZAKLJUČEK

Magnetoterapija pomaga organizmu prebroditi bolezensko stanje s pomočjo izboljšanja prekrvavitve in preko nje izboljpšati oksigenacijo tkiva.