Kolokvij (2013-01-16)

2. kolokvij FRM (16.1.2013)

1. Bolniku z osteoartrozo kolena predpišete ogrevanje s termopakom. Kaj pričakujete?
a. zmanjšanje pretoka krvi
b. ublažitev kroničnega vnetnega dogajanja
c. boljšo razteznost kit in vezi
d. zmanjšanje otekline
e. manjšo okorelost sklepov

A a, b
B b, c, e
C b, c
D c, e
E a, b, c, d, e

2. Starejša gospa si zlomi kolk. Operativno ji vstavijo endoprotezo. Ni zmožna sama opravljati dnevnih aktivnosti in upravljati vozička. Vstavljen ima srčni spodbujevalnik, drugače je zdrava. Kaj so možni izidi končne rehabilitacije? (kombinacija)
a) da bo samostojna pri dnevnih aktivnostih
b) da bo samostojno hodila z berglami
c) da bo lahko hodila z ortozo za kolk
d) da se bo lahko vrnila v domače okolje
e)

3. Katera metoda zdravljenja pri njej ne pride v poštev?
a) diatermija
... (mislim da je to, ker ima vstavljen spodbujevalnik)

4. Čez nekaj časa je sposobna sama prehoditi manjše razdalje s pomočjo hodulje. S koliko bi ocenili to sposobnost (FIM)?
a) 1
b) 2
c) 6
d) 7
e) s FIM hoje ne ocenjujemo

5. Kakšne prilagoditve bi svetovali za to gospo? (kombinacija)
a) višji pragovi
b) daljši ročaj za zobno ščetko
c) več ročajev
d) deska za kopalno kad
e) višja postelja

6. Kaj spada pod globinsko segrevanje?
mikrovalovi

7. Poveži pojme
Na eni strani so bili pojmi: kondukcija, konvekcija in konverzija.....na drugi pa termopak, hladilna kopel, UZ, obkladki...

8. Vprašanje o tem, da sta učitelj in voznik avtobusa doživela enako nesrečo, oz. sta bila enako popkodovana....in kaj bo pri njima enako?
a) omejitve
b) dejavniki okolja
...

9) Kateri živec je najpogosteje poškodovan pri zlomu diafize nadlaktnice?
a) n. radialis
b) n. medianus
c) n. musculocutaneus
d) n. ulnaris
e) brahialni pletež

10) Kateri gib ni možen zaardi poškodbe tega živca?
a) fleksija zapestja in prstov
b) ekstenzija zapestja in prstov
c) abdukcija palca
...

11. Katere vaje ne spadajo v vaje glede na način gibanja?
a) aktivne asistirane
b) pasivne
c) proste vaje
d) aktivne proti uporu
e) izokinetične

12. Poveži
Na eni strani so bile napisane: telesna funkcija, telesna zgradba, omejitve sodelovanja in dejavnosti, okolje, osebnostne težave......na drugi pa: zlom, hoja, dvigalo v bloku, slabše gibanje zapestja...

13.Kaj ne velja za ultrazvok?
a) najpogosteje uporabljamo 1MHz
b) jakost (ali gostota) se meri v W/cm2
c) nikoli ne povzroči ogrevanja tkiva
...

14. Kaj je najpogostejši vzrok za zvin skočnega sklepa?
a) everzija in dorzalna fleksija
b) everzija in plantarna fleksija
c) inverzija
...

15. Kdaj ne uporabljamo FES?
a) za kontrolo nevrogenega mehurja pri poškodbi hrbtenjače
b) za vadbo ekstenzije pri poškodbi segmenta C5 C6
c) za odvajanje od mehaničnega dihanja pri poškodbi vratne hrbtenice
d) za celjenje preležanin

16. Kontraindikacija za uporabo UZ
Nezarastle epifize

17. Kontraindikacija za hidrogimnastiko?
a) nestabilen krvni tlak
b) sveža rana, čeprav je sterilno, vodotesno prekrita
...

18. S čim lahko oblikujemo krn po amputaciji? (kombinacija)
a) pleten elastičen povoj
b) tkan elastičen povoj
c) snemljiv mavčev povoj
d) krep povoj
e) kompresijska navleka

19. Kako zdravimo generalizirano spastičnost? (kombinacija)
a) z lokalno injekcijo botulina
b) z nevrofiziološkimi vajami
...

20. Pri kateri bolezni najdemo Haberdenove vozliče?
Pri osteoartrozi