Priporočena literatura

Domaci ucbeniki:

Betetto M., Fettich J. Mala dermatovenerologija z atlasom koznih in spolno prenosljivih bolezni. Prirocnik za zdravnike in studente. 3. Izdaja Ljubljana: Mihelac, 1993: 368 str.

Tuji ucbeniki:

Fritsch P. Dermatologie. 3. Aufl. Berlin: Springer, 1990: 702 S.
Jung EG. Dermatologie. 2: Aufl. Stuttgart: Hippokrates verlag, 1991: 476 S.
Nasemann T., Sauerbrey W. Lehrbuch der Hautkrankheiten und venerischen Infektionen für Studierende und Ärzte. 5. Aufl. Berlin: Springer, 1987: 457 S.

Ucbeniki dopolnilni:

Domaci:
Baricevic J. Uvod v flebologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1975: 236 str.
Tuji:
Braun-Falco O., Plewig G., Wolff HH. Dermatologie und Venerologie. 4. Aufl. Berlin: Springer, 1996: 1614 S.
Braun-Falco O. Plewig G., Wolff HH., Winkelmann RK., Dermatology. Berlin. Springer, 1991: 1235 pp.
Champion RH, Burton JL., Ebling FJG., Textbook of Dermatology. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992. 3160 pp.

Pedagoski clanki:

Fettich J., Osnove lokalnega zdravljenja koznih bolezni. Med. Razgl., 1973. 12, 149-58.
Fettich J., Osnove morfoloske diagnostike koznih bolezni. Med. Razgl., 1975. 14, 179-90.
Kansky A., O histologiji najpogostejsih koznih eflorescenc. Med. Razgl. 1976. 15, 197-209.
Lunder M., Poskus s krpico in fotoalergicna kontaktna preobcutljivost koze. Med. Razgl. 1977. 16, 459-62
Lunder M., Kraigher A., Simcic V. Marincic Fiser N., Orozim E., Dolenc-Voljc M., Epidemija mikrosporije v Sloveniji. Zdrav. Var., 1996. 35, 209-13.
Betetto M., Zdravljenje koznih bolezni z ultravijolicnimi zarki. Med. Razgl., 1980. 19, 183-8.
Lunder M., Garje, med. Razgl., 1984. 23, 351-7.
Planinsic I., Fizikalne urtikarije. Med. Razgl., 1984. 23, 359-71
Lunder M., Lunder M., Preprecevanje pomembnejsih glivicnih bolezni koze. Zdrav. Vest., 1988. 57, 135-6.
Kocjancic M., Zdravljenje luskavice. Med. Razgl., 1991. 30, 231-6.

Zborniki predavanj:

Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Univerzitetna dermatoloska klinika UKC, 1985, 200 str.
II. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Univerzitetna dermatoloska klinika UKC, 1988, 126 Str.
III. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Dermatoloska klinika KC., 1993. 294 str.
IV. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Dermatoloska klinika KC., 1996. 230 str.