Priporočena literatura

Osnovni ucbeniki:

GM.Cooper: The cell: A molecular approach, 1996, ASM Press, Washington D.C. 1996
P., Psenicnik M., Romih R., Kralj M., Sterle M.: Navodila za
vaje iz Biologije celice, 3.dopol. izdaja, 1997

Dopolnilni ucbeniki:

WM., Reece JB., Poenie MF.: The world of the cell. 3rd ed.,
1996, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.,
G.: Cell and molecular biology. Concepts and Experiments, 1996,
John Wiley and sons.