Ponavljalni kolokvij (19.1.2015)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (PONAVLJALNI KOLOKVIJ.docx)Ponavljalni kolokvij 201614 kB

PRVI DEL – GENETIKA

 1. Podano si imel neznano zaporedje (aBC)  / (abc) ter (abc) / (abc) in koliko potomcev za določen genotip. Iz tega si moral razbrati zaporedje lokusov ter razdalje med njimi, napisat možne gamete itd.
 2. Opiši kariotipe.
  1. 45,X/46xx
  2. 47, XYY, inv(4p)
 3. Kaj je evploidija?
 4. Podane so bile trditve in si moral obrožiti pravilne.
 5. Podan rodovnik, na katerem si moral ugotoviti kako se bolezen deduje ter zapisati vse genotipe.

DRUGI DEL – VSE OSTALO

 1. S katerim mikroskopom lahko opazujemo:
  1. Mikrotubule
  2. Apoptotske celice
  3. Sekundarno celično kulturo
  4. Medceličnino hrustanca, obarvano z alcianskim modrilom
  5. Površino eritrocita
  6. Velikost mitohondrijev
 2. Koliko kromosomov ima organizem s trisomijo kromosoma 1 v anafazi mitotske delitve? 2n=20
 3. Za kaj se uporabljajo naštete snovi v pripravi preparatov za mikroskopiranje?
  1. Epon
  2. Osmijev tetroksid
  3. Etanol
  4. Svinčev citrat
  5. Hematoksilin
 4. Poveži pare iz prvega in drugega stolpca.
 5. V kateri fazi mejoze…
  1. Se konča konjugacija homolognih kromosomov
  2. Nastane jedrna ovojnica
  3. Poteče rekombinacija
 6. Mikrografija žleze lojnice – holokrino izločanje
  1. Poimenovat si moral označene strukture, označiti bazalno lamino.
  2. S katerimi metodami oz. postopki bi označili bazalno lamino?