Ustna vprašanja - prof.Veranič

Ustna vprašanja iz dodatnega roka:

1. Dinamičnost mikrotobulov
2. Tumor supresorski geni


1.Tesni stiki
2.Onkogeni