Ustna vprašanja - prof. Strle


1. zgradba plazmaleme, fluidnost, mozaičnost
2. rekombinacija, vezano dedovanje, frekvenca rekombinacije, rekombinacija pri človeku, III. Mendlov zakon.

Pri prof. Sterletu vlečeš listke, na katerih je več vprašanj v okviru enega sklopa. Izpit se opravlja v njegovi majhni pisarni na inštitutu