Pisni izpit (20.6.2008) in ustni pri prof. Jezerniku

Ustno pri prof. Jezerniku:
1. Mikrotubuli med mitozo in na Y vezano dedovanje
2. Hemidezmosomi + dezmosomi in uniparentalna disomija

Jezernik se mi zdi res fer. Če se česa ne spomniš, ti pomaga.

Pa še par vprašanj, ki so jih drugi dobili od jezernika:
- leidenska mutacija
- zakonitosti multifaktorskega dedovanja (hotel je vedeti tudi koliko genov kodira krvni tlak- baje da trije)
- aktinski filamenti
- imunoglobulini
- reverzna inhibicija

Spomnim se žal le parih vprašanj s pisnega izpita.

LEIDENSKA MUTACIJA
Pomanjkanje faktorja V
Avtosomno dominantno dedovanje
Različne stopnje izražanja
Pomanjkanje faktorja IX
Deduje se vezano na X kromosom

CENTROMERA
Satelitna DNA
Nanjo se pripenjajo polni mikrotubuli
Heterokromatinski del kromosoma
V interfazi se despiralizira
Je evkromatinski del kromosoma
V tej regiji so pogoste mutacije
(in ni bilo kombinacije odgovorov satelitna DNA ter heterokromatin :S)

LAHKE, TEŽKE VERIGE
Geni za težko verigo ležijo na različnih kromosomih
Variabilna dela težke in lahke verige sta enaka
Težki geni so sestavljeni iz regij () V,J, C
Gen za V se kombinira z genom za J (ni res, J se kombinira najprej z D)
Za konstantni del težke verige so 4je geni

PARIETALNE CELICE ŽELODCA
Kalcijev kanal leži v apikalni membrani
Klorov kanal leži v apikalni membrani
pH v citosolu se spremeni
Anionski prenašalec leži v apikalni membrani
Na+/K+ ATPaza leži v bazolateralni membrani (mislim da je bilo nekaj takega)

RB
Je onkogen
Za nastanek retinoblastoma je dovolj ena mutacija
Je tumorsupresorski gen

PROFAZA- ANAFAZA 1. MEJOTSKE DELITVE
Aktiven je M-faktor
Prisoten je ciklin B
Aktiven je APC
Nekaj v zvezi s polnimi mikrotubuli in dineinom

HORION
Za prenos snovi iz matere v plod
Za dotok kisika v plod
Mehanska opora
Za nastanek imunoglobulinov
Za nastanek prvih krvnih celic

TRANSPORT
Katalaza se prenaša z vezikularnim transportom
Kisla fosfataza se prenaša z velzikularnim transportom
Transkripcijski faktorji- skozi pore
Encimi krebsovega cikla- transmembranski transport


HEMIDEZMOSOM
Ima en plak
Leži na bazalni membrani