Delni izpit I. (2006-12)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (1.delni_bike_2.doc)1.delni_bike_2.doc25 kB
1. Napiši splošno reakcijo, ki jo katalizirajo polimeraze DNA. Napiši tudi 1 inhibitor podvajanja DNA. Ali lahko inhibitorje uporabljamo v klinični praksi/za zdravljenje
2. Primerjaj polimerazo DNA III in polimerazo RNA z vidika:
a) potrebe po startnem zaporedju (primerju)
b) smeri sinteze
c) sposobnosti popravljanja/preverjanja
d) specifičnosti substrata
3. Zastrupitev z zeleno mušnico – razloži z biokemijskega vidika.
4. Shematično prikaži nastanek timinskih dimerov; kako poteka popravljanje pri človeku
5. Shematično prikaži enega od možnih načinov transporta NADH iz citosola v matriks mitohondrija.
6. Napiši splošno reakcijo razcepa glikogena z glikogen fosforilazo. Kako poteka odcep na mestih razvejitve – opiši!
7. Razloži, zakaj cikel TKK ne more potekati v odsotnosti kisika in to ponazori z dvema reakcijama.
8. Napiši reakcijo aktivacije aminokislin; kakšna je specifičnost encimov
9. Napiši 2 reakciji nastanka ATP s fosforilacijo na ravni substrata in napiši, v kateri metabolni poti potekata.
10. Opiši uporabo restrikcijskih encimov, ligaz in reverznih transkriptaz v pripravi rekombinantne DNA.