Zapiski Biokemija 1

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Biokemija 1.pdf)Biokemija 1.pdf3560 kB

Molekulske značilnosti živih sistemov........ 1

Zgradba atomov in molekul ...................... 3

Voda .......................................................... 4

Raztopine .................................................. 6

Termodinamika ....................................... 13

Oksidoredukcija ....................................... 18

Kemijska kinetika ..................................... 19

Prenos snovi preko bioloških membran .... 21

Biomolekule ............................................ 23

Aminokisline ............................................ 25

Peptidi ..................................................... 28

Derivati aminokislin ................................. 30

Ogljikovi hidrati ....................................... 31

Lipidi ........................................................ 35

Nukleotidi ................................................ 41

Nukleinske kisline .................................... 43

Proteini .................................................... 45

Encimi ...................................................... 60

Proteini v medicini .................................. 67

Metode za študije makromolekul ........... 69

Viri:

Zupančičevi zapiski

Lehninger

Prosojnice z predavanj