4. kolokvij

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (kemija 4.kolokvij.docx)4.kolokvij BIOKEM13 kB

Vprašanja (oziroma pravilne trditve, kjer sem pozabila, kako so bila vprašanja zastavljena) s 4. kolokvija biokemije 1.

Srečno :)

1.Razmerje dušikovih baz v DNA:
- [C] + [A] = [T] + [G]

2. Poli-asparaginska kislina se v alfa vijačnico zvije pri pH :
- ki je večji od pKaR

3. Prioni, obkroži pravilno trditev :
- mutacija v genu za Prpc zniža energijsko bariero za spremembo Prpc v Prpsc

4. Podvajanje DNA
- je semikonzervativno, na eni verigi neprekinjeno in na sledilni po koščkih v navidezno nasprotni smeri

5. Zakaj je krivulja pri vezavi kisika na hemoglobin drugačna od tiste pri vezavi kisika na mioglobin?
- ker je hemoglobin iz 4 podenot (kooperativen proces, -> sigmoidna krivulja)

6. Histoni so:
- proteini, vezani na DNA z elektrostatskimi interakcijami

7. Motorni proteini :
- spreminjajo kemično energijo v kinetično
(pri eni drugi skupini je blo podobno vprašanje za napačen odgovor in je blo ravno obratno - kao da spreminjajo kinetično v kemično)

8. Če segrevaš DNA (obkroži nepravilno) :
 dvojna vijačnica se razvije (p)
-prekine se N-glikozidna vez (n?)
-absorbanca se poveča (p)
-zmanjša se viskoznost raztopine (p)

9. Približno število baznih parov v genomu :
- 3 milijarde

10. Katera trditev o točkovnih mutacijah NE drži :
- Vedno povzročijo spremembo aminokislinskega zaporedja v proteinu (ni nujno - tiha substitucija)

11. Kvartarno strukturo proteina vzdržujejo :
- van der Waalsove, vodikove, ionske..(vse razen peptidne vezi)

12. Za RNA je značilno :
- mRNA se zvije v desnosučno alfa vijačnico ??

13. Beta strukture, obkroži napačno trditev:
- stranske skupine so samo nad ploskvijo

14. Obkroži pravilno trditev :
- sečna kislina obstaja v več tavtomernih oblikah (v dveh, imidni in amidni)

15. Pri nativni poliakrilamidni gelski elektroforezi (ne dodamo Na-lavrilsulfata) ločimo AK na podlagi -
- oblike, naboja in velikosti

15. Disulfidne mostičke prekinemo z dodatkom :
- reducenta (merkaptoetanol)

16. Obkroži napačno :
- zaporedje nukleotidov na DNA vedno pišemo v smeri 5'-> 3', na malih RNA pa 3' -> 5' (pravilno : VEDNO v smeri 5'-3')

17. RNAzi dodamo ureo in reducent :
- po odstranitvi uree in reducenta SE POVRNE v naravno, katalitično aktivno stanje

18. Restrikcijske endonukleaze, obkroži pravilno :
- r.e. razreda I cepijo DNA na več kot 1000 baznih parov oddaljenih mestih

19. Zgradba imunoglobulinov, obkroži NAPAČNO :
- iz dveh alfa vijačnic, povezanih z beta zavojem
(pravilno je beta sendvič s hipervariabilnimi zankami; dva para antiparalelnih beta ploskev, ki so povezane z disulfidnimi mostički in hidrofobnimi interakcijami)

20. Kateri koencimi so nukleotidi :
- NAD, FMN, FAD

21. Amiloidne bolezni (Alzheimerjeva..)
- večinoma niso dedne

22. Creutzfeldt–Jakobsova bolezen nastane zaradi napačnega zvijanja prionov.

23. Purini se razgradijo v urat (sečna kislina). Pirimidini se razgradijo v NH3, CO2 (+beta-alanin, beta-aminoizobutirat). Produkt razgradnje aminokislin pa je sečnina.

24. Zakaj anemijo srpastih celic zdravimo s fetalnim hemoglobinom?
- HbF  se ne more zviti v fibrilarno obliko, ima tudi večjo afiniteto do O2 (zato, ker ni občutljiv na 2,3-BPG), vsebuje globin gama -gen zanj ni okvarjen

25. Pri prekomernem uživanju alkohola :
- vitamini ne morejo enako opravljati svoje koencimske vloge v telesu - ni bilo možnosti, da je zmanjšana absorpcija vitaminov

26. Majhna krožna molekula, ki jo lahko modificiramo in vstavimo v celico, je :
- plazmid (p)
- transpozon
- endonukleaza
- kr neki

Vprašanja po principu nalog iz 800 vprašanj :
NK: 4, 7, 13, 14, 30, 41, 44, 65, 75
Proteini: 50, 51, 55, 58, 75