Ustna vprašanja - prof. Komel

1. delovanje prečnoprogastega vlakna
2. žolčne kisline
3. kemijsko ravnotežje – sklopljene reakcije
4. G-protein
5. segrevanje raztopine šibke kisline
6. princip hidrofobnih interakcij
7. bisubstratne kemijske reakcije
8. merjenje NAR metaboličnih bolnikov
9. krebsov cikel
10. kolagen
11. Donnovo ravnotežje
12. gangliozidi
13. liposomi
14. Henryev zakon
15. energijski profil spontane kemijske reakcije
16. kislinsko-bazična kataliza
17. vodikova vez pri vodi
18. posredovan transport in difuzija
19. celični in membranski skelet
20. struktura DNA-termodinamski vidik
21. osmoza, osmozni tlak in toničnost
22. K*/Na* ATPaza
23. vitamin D3 in B12
24. točkovna mutacija DNA
25. metionin
26. ceratonin
27. penicilin
28. sinteza adrenalina
29. hieluroska kislina
30. cialična kislina
31. bakterijska stena
32. Gram pozitivne in negativne bakterije
33. ščitnični hormoni, kaj povzroči sproščanje tiroksina
34. parni tlak
35. glukokortikuidi in glukokortikuidni efekt
36. koencim A
37. plazemski lipoproteini
38. NADH in FAD
39. redoks potencial
40. redukcijski ekvivalenti
41. klasifikacija encimov
42. razlika med posredovanim transportom in difuzijo

-----
- vit. B12
- točkovna mutacija DNA
- metionin
- osmoza, osmozni tlak
- hialuronska kislina
- sialična kislina
- serotonin
- gangliozidi
- bakterijska stena
- hormoni ščitnice
- parni tlak
- glukokortikoidni efekr
- hidrofobne interakcije
- penicilin
- gram- in gram+ bakterije
- liposom
- plazemski lipoproteini
- koencim a
- koliko red. Ekvivalentov prinaša NAD+ in koliko FAD
- adrenalin
- delovanje vit. D3
- redox potencial
- bikarbonatni pufer
- izoencimi
- vitamini: peptidni in steroidni