Ustna vprašanja - Rozman, Zorko

1. Oksidacija, redukcija
enačba, oksidoredukcijski potencial, kdaj je reakcija spontana (povezava z delta G - delta E je pozitiven!), ali so vse redoks reakcije v organizmu spontane? ne -> sklopljene reakcije
2. Oligosaharidi
kaj so, kako so povezani, zakaj so pomembni (informacije, signaliziranje - morajo biti različni saharidi in razvejani + narisal sem GlcNac, antigeni krvnih skupin - povedal sem, kateri saharidi so gor)
3. Konformacija, konfiguracija
kar s primerom - vidni cikel - sprememba konfiguracije 11-cis retinala v all-trans retinal -> spremeba konformacije opsina in transducina (transducin je g protein) -> povezava z naslednjim vprašanjem o sekundarnih obveščevalcih -> cGMP in GMP...
4. Sekundarni obveščevalci
cAMP, cGMP, IP3 - malo več moral povedati o tem, potem kako je z lipidotopnimi hormoni - da se vežejo na citoplazemske ali jedrne receptorje, lahko delujejo prek g proteinov

1. Bikarbonatni pufer
2. Triacilgliceroli
3. Hitrost reakcij (mišljeno je bilo pri encimih, torej Michaelis-Mentenenina kinetika)
4. Določanje proteinov (zlo široka tema: postopki, zakaj se to sploh dela, zakaj je to pomembno v medicini. Jaz sem jo kar vprašala, kateri postopek naj ji bolj natančno opišem in rekla je, da kromatografske metode)

1. Oksidoredukcijski potencial in kaj vpliva nanj
2. Krvne skupine
3. Primarna, sekundarna in terciarna strukture
4. Km in Ki

1. Izomerija
2. Triacilglicerol
3. Encimska kinetika
4. Postopki za ločevanje proteinov

1. Funkcionalne skupine biomolekul
2. Lastnosti nukleinskih kislin
3. Vplivi na hitrost kemijske reakcije pri encimih
4. Vplivi različnih dejavikov na kemijsko ravnotežje

1.Ireverzibilna inhibicija
2. Elektroliti (vse tiste enačbe si poglejte)
3. Glicerofosfolipidi

1.Osmoza
2. Ciklični nukleotidi
3. Zvijanje proteinov
4. Encimi kot diagnostični markerji

1. Metode za določevanje nukleinskih kislin
2. Prenašanje energije med organizmi
3. Konecimi pri oksidoredukciji
4. Izomerija

1. Termodinamske funkcije
2. Nukleozidi, nukleotidi
3. Alostericni encimi
4. Vpliv lipidotopnih hormonov ali nekaj takega (pac da vplivajo na DNA)

1. Triacilgliceridi
2. Bikarbonatni pufer
3. Hitrost encimskih reakcij
4. Določanje proteinov

1. Krvne skupine
2. Struktura beljakovin
3. Vpliv na oksidoredukcijski potencial
4. Km in Ki

1. Holesterol
2. Pufri
3. Dna struktura in funkcija
4. Inhibicija s povratno zanko

1. Dna prenos informacije
2. Lipoproteini
3. Aminokisline

1. Proteini kot pufri
2. Bolezni povezane s prenosom O2 po hb
3. Vodne raztopine
4. Dušikove baze

1. Heteropolisaharidi
2. Polinukleotidi
3. Koligativne lastnosti

1. Kisline in baze
2. Miceli, lipoproteini
3. Kvartarna struktura proteinov
4. Vpliv T in pH na kemijsko ravnotežje

1H holesterol
2. Struktura in funkcija DNA
3. Pufri
4- Feedback inhibicija

1. Kemijske vezi
2. Stereodni hormoni
3. Izoelektronska in izoelektrična točka
4. Parni tlak

1. pH
2. Biogeni amini
3. Kolagen
4. Encimska aktivnost

1. Topnost plinov v vodi
2. Sekundarna struktura DNA
3. Vpliv T na hitrost encimske reakcije
4. Imunoglobulini

1. Zvijanje proteinov in bolezni zvijanja
2. Redoks reakcije.
3. Kortikosteroidi

1. Kisline in baze
2. Vpliv pH na hitrost encimske reakcije
3. Lipoproteini
4. Kvartarna struktura proteinov

1. Entalpija in kemično ravnovesje
2. Nemišični molekularni motorji
3. Vitamini + koencimske oblike
4. Genetske napake

1. Vodne raztopine v organizmu
2. Regulacija aktivnosti encimov
3. Motorni proteini
4. Glikoproteini

1. Funkcionalne skupine biomolekul
2. Vplivi na kemijsko ravnotežje
3. Vpliv koncentracije substrata na encimsko aktivnost
4. Značilnosti nukleinskih kislin

1. Termodinamske značilnosti raztapljanja lipidov
2. Vrste in funkcije RNA
3. Membranski proteini
4. Michaelis Mentenova kinetika

1. Vplivi na oksidoredukcijski potencial
2. Krvne skupine
3. Struktura proteinov
4. Km in Ki

1. G in E
2. Bioelementi (makro in mikroelementi)
3. Bisubstratne reakcije
4. Vodotopni hormoni (po par stavkih takoj napeljava na receptorje pa pol zbral g protein pa na polno o tem ... :)

1. Napake pri prenosu kisika (natančno sem mogla opisat samo eno)
2. Purinske in pirimidinske baze (narišeš eno purinsko in eno pirimidinsko, keto-enol tavtomerija! - odvisna od pH ...)
3. Proteini kot pufri
4. Nekaj v zvezi z raztopinami

1. Bioelementi (še posebej ogljik in o kiralnih centrih- vpliv)
2.ΔE in ΔG (povezava in formule plus splosne oksireduciske znacilnosti)
3. Membranski- proteini ( pot adrenalina)
4. Vodotopni hormoni ( liberini, troponini)

1. Pufri
2. Holesterol
3. Struktura in funkcija DNA
4. Inhibicija s povratno zvezo

1. Kemijske vezi
2. Steroidni hormoni
3. Nekompetitivna inhibicija
4. Izoelektrična in izoionska točka beljakovin