Pisna vprašanja (junij, september 2001)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (biokemija.doc)biokemija.doc21 kB
Biokemija I. – 20. 6. 2001

1. Kaj so koligativne lastnosti, kako jih računamo in kakšen je njihov pomen za celice?
2. Napiši reakcijo, ki jo katalizira karbonska anhidraza in navedi njen pomen.
3. Kaj so sklopljene reakcije? Primer in vloga v celici.
4. Nariši strukturo laktoze in jo poveži s sindromom laktozne intolerance.
5. Nariši tripeptid Gly – Ser – Asp. Določi naboj pri pH=2, 7, 9 (podani pKa).
6. NADH – nariši, poimenuj sestavne dele, povej v kakih reakcijah sodeluje, napiši primer ter označi aktivni center.
7. Zgradba in delovanje inzulinskega receptorja.
8. Naštej kemijske in fizikalne temelje parjenja baz in oblikovanja DNA v dvojno vijačnico.
9. Seminar: Vloga polisaharidov v celičnem prepoznavanju – kako strukturo bi moralo imeti zdravilo, ki bi kompetitivno inhibiralo vezavo bakterije na tarčno celico? Utemelji.
10. S shemo prikaži razliko med delovanjem koencima in prostetične skupine.

Biokemija I. – 5. 9. 2001

1. Kaj je ozmotski tlak? Pojasni tudi s shemo.
2. Kaka je razlika med škrobom in celulozo? Poveži strukturo in funkcijo.
3. Napiši en ECF in ICF pufer. Dodaj reakcije, ki potečejo ob dodatku kisline oz. baze.
4. NADH – nariši, poimenuj sestavne dele, napiši primer reakcije in označi aktivni center.
5. Serotonin – struktura in funkcija.
6. Nekompetitivna inhibicija: nariši graf in s shemo prikaži delovanje inhibitorja. Ali tak inhibitor vpliva na afiniteto E do S?
7. Kaj so G proteini? Opiši delovanje.
8. Kaj so sklopljene reakcije? Napiši primer in pomen za celico.
9. Opiši strukturo intermediarnih filamentov.
10. Na molekulski ravni razloži anemijo srpastih celic. Zakaj se ta bolezen ohranja?