Pisni izpit (24.6.2004)

Izpit pisni - 24.6.2004

1 Kako se plini raztapljanjo v telesnih tekočinah (enačba in opiši). Bolezni zaraadi spremembe tlaka.
2 V katerem primeru sprememba pH vpliva na hitrost nekatalizirane reskcije Napiši konkretno ali hipotetično reakcijo, pri kateri se hitrost zmanjša, če pH naraste.
3 Žolčne kisline
4 Tri AK, ki imajo hidrofoben R (ime in struktura). Kako hidrofobne AK vplivajo na terciarno zgradbo
5 Methemoglobin
6 Škrob in glikogen - zgradba in kakšna je funkcija v telesu.
7 Definiraj: oksidant, reducent, oksidoredukcijski potencial. Kakšen je red. potencial v odvisnosti od koncentracije oksidanta in reduciranega reducenta
8 Struktura in zgradba protokolagena in struktura kolagena.
9 Nariši v0/[S] za encimsko katalizirano reakcijo. Na isti graf krivuljo ob dodatku kompetitivnega inhibitorja.
10 Seminarji: opiši zgradbo lipidnih splavov. Kakša naj bi bila njihova funkcija