Pisna vprašanja (3.6.2003)

1. rok (3.6.2003)
------------------
1.Fruktoza (ciklična oblika) nariši vse možne vodikove vezi z vodo.
2.Kaj je topnostni produkt, reakcija in formula. Pomen v telesu.
3.Kako in kdaj vpliva pH na hitrost nekataliziranih reakcij.Skiciraj reakcijo, ki poteče kadar pH naraste,zato v pade in razloži s formulo.
4.Na primeru vitD3 razložite mehanizem lipidotopnih stimulatorjev(npr.hormonov) metabolizma.
5.Skiciraj tipični lipoprotein in določi vlogo.
6.Nariši metionin in 3 vloge.
7.Struktura in lastnosti L-helixa.
8. 4 alosterične modulatorje Hb, kam se vežejo in kako vplivajo.
9. IG struktura in pomen posameznih delov.
10.Graf nekompetativne inhibicije.Ali se spremeni afiniteta vezave