Pisna vprašanja (2009-08-20)

vprasanja niso v enakem vrstnem redu, tudi niso popolnoma taksna kot so bla, ker je ze neki èasa od takrat in sm mal pozabla

1. Pod katerimi pogoji lahko pride do oksidoredukcijske reakcije med redoks dvojicama Fe2+/Fe3+ in Fe2+/Fe3+? Razlozi z enèbo. Katera bioloska molekula potrebuje to dvojico za pravllno delovanje in zakaj?
2. Vitamin B12! (struktura, funkcija, hipovitaminoza,... )
3. Inzulin (sinteza in oblika strukture)
4. Opisi encimsko reakcijo s povratno zvezo. Katere so njene lastnosti?
5. Gangliozidi! (narisi strukturno funkcijo, vrste)
6. Reakcija z katalizatorjem in brez njega. Kaksne so razlike? (tu so hoteli da narises grafa entalpije v odvisnosti od poteka oz. èasa in jih opisese, kaj kateri pomeni in kaj se dogaja s hitrostjo reakcije)
7. Razgradnja skroba in glukagona, zakaj ne mremo razgraditi celuloze.
8. Methhemoglobopatija.
9. Na/K-ATPaza Shematsko narisi prenasanje ionov skozi membrano in ga opisi.
10. Izraèunaj spremembo pH - se ne spomnem dobro; imel si podano neko raztopino in kaj bi se zgodilo èe bi dodal 1M NaOH ali pa 1M HCl. Bolj kot ne enaka naloga kot na eni izmed vaj.