Pisna vprašanja 5.6.2002

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (vprasanja-biokem1.doc)vprasanja-biokem1.doc20 kB
1.Kaj moramo vedeti da lahko izračunamo pH: močne kisline, šibke kisline, pufra
2.Nariši strukturo ATP-ja in razloži njegovo biološko funkcijo
3.Napiši razlike med pasivnim in aktivnim posredovanim transportom
4.Nariši strukturo in razloži funkcijo fosfatidilholina
5.Nariši glutation opiši njegove strukturne značilnosti in funkcijo
6.Naštej lipidotopne vitamine in na kratko opiši njihovo funkcijo
7.alfa heliks- opiši kako je zgrajen in njegovo funkcijo v proteinih
8.Opiši nastanek srpaste anemije in posledice
9.Opiši kinetiko bisubstratnega encima
10. Seminar: Vloga ogljikovih hidratov pri celičnem prepoznavanju,opiši funkcijo oligosaharidov pri prepoznavanju