Pisna vprašanja (2009-06-02)

1. Narisi grafe pufrov pri pKa = 3, 7, 10. Navedi pufer, ki je najbolj učinkovit pri pH 7
2. Kaj so to sklopljene reakcije? Daj primer.
3. Oksidoredukcijski potencial. Formule, primer.
4. Fosfodiesterska vez. Narisi. Kje se nahaja. (to ni tista v ATP! :) )
5. NADH. narisi. Označi aktivno mesto. V kateri reakciji sodeluje.
6. Geometrijska izomerija. Razlozi na primeru vidnega cikla.
7. Razlika med koencimom in prostetično skupino. Razlika v delovanju.
8. Inzulinski receptor.
9. Lipidni rafti.
10. Kaksna je vezava O2, CO2, BPG, H+ na hemoglobin. Grafi.