Pisna izpitna vprašanja

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (biok_6_94.doc)biok_6_94.doc24 kB
BIOKEMIJA I – 1.rok 1995 Veliko sreče! Tanja Soklič & Aleš Matos1. Nariši energijski profil reakcije A + B ? C + D. ?H=-200, ?G'*=150, ?S=-1. Ali je v ravnotežju več produktov ali reaktantov?

2. Dihalna veriga – opis (el. donor, el. akceptor, princip prenosa e-).

3. Strukturna formula metionina in tri njegove funkcije.

4. Komplementarnost baz v DNA, kem. in fiz, razlaga.

5. Vitamini oksidoredukcije, transaminacije, dekarboksilacije.

6. Penicilin – strukturna formula; označi komponente molekule in variabilni del ter navedi njegov pomen.

7. Kako pH vpliva na hitrot kemične reakcije? Napiši reakcijo, ko zvišanje pH zniža hitrost.

8. Skica in razlaga delovanja vodotopnih hormonov.

9. Posttranslacijski derivati AK v kolagenu, elastinu, protrombinu. Funkcije teh proteinov.

10. Hemoglobin – kam se vežejo kisik, CO, CO2, vodik. Saturacijska krivulja pri pH=7.2 in pH=7.6.BIOKEMIJA I – 2.rok 1995 Veliko sreče! Tanja Soklič & Aleš Matos1. Hidrofobne interakcije (vzrok, jakost, pomen)

2. Delovanje pH indikatorjev; Kakšen indikator bi uporabil za določitev ekvivalentne točke pri titraciji močne kisline z močno bazo?

3. Ali lahko tok v elektrokemičnem členu teče, če imamo v obeh polčlenih enako redoks dvojico? Razloži!

4. Primerjaj jakost ocetne in klorocetne kisline.

5. Razloži molekularne osnove krvnih skupin.

6. Razloži pomen terciarne strukture t-RNA.

7. Katera molekula je normalno vezana na Hb in kako ta vezava vpliva na afiniteto Hb do kisika?

8. Navedi dve najpogostejši 2? strukturi proteinov in ju opiši – splošno in s konkretnim primerom (vrste vezi, ak ostanki, izgled).

9. Naštej in razloži tri dejavnike, ki vplivajo na encimsko aktivnost.

10. Naštej in opiši kontraktilne proteine v skeletni mišici in navedi njihovo biološko funkcijo.BIOKEMIJA I – 2.6. 1997 Veliko sreče! Tanja Soklič & Aleš Matos1. Opiši vodikovo vez, nastanek pri H2O, moč, biološki pomen.

2. Opiši zakon, po katerem se ravnajo fiziološki plini, ko se topijo v krvi. Ali velja zakon za vse enako?

3. Razloži, kako v živi celici potekajo reakcije s pozitivno vrednostjo ?G?.

4. Z diagramom, enačbami in kratko razlago opiši delovanje acetatnega pufra.

5. Opiši strukturo kolagena in strukturne posebnosti poveži s fiziološko vlogo te makromolekule.

6. Plazemski lipoproteini – struktura in funkcija. Vloga in struktura apolipoproteinov.

7. Pojasni vpliv koncentracije substrata na hitrost encimske reakcije z enačbo in diagramom.

8. Napiši strukturno formulo tripeptida seril-histidil-tirozin v takšni ionski obliki, v kakršni se nahaja v fizioloških razmerah.

9. Napiši tri osnovne mineralne elemente in tri elemente v sledovih ter navedi njihove funkcije.

10. Kaj so glukozaminoglikani; napiši vsaj en primer strukture, fizikalno-kemične lastnosti in funkcijo.