Pisna vprašanja (2008-11-27)

1.) V isti diagram nariši krivuljo pufra pri pKa= 3,5 6 in 10. Poimenuj aminokislino, ki ima pKa=6,0
2.) Sklopljene reakcije in njihov pomen.
3.)Poimenujte in nariši ženska hormona.
4.) Napišite reakcije prenosa elektronov v dihalni verigi s prostetičnimi skupinami in koencimi.
5.)  vijačnica – razporeditev, vezi, ki jo stabilizirajo. Predstavite na skici
6.)Poimenujte vsaj dve molekuli, ki vsebujeta hem. Njuna biološka vloga.
7.)Narišite graf vezave 02 na hemoglobin in mioglobin na istem diagramu.
8.) Narišite seril-tirozin v ionski obliki.
9.) Narišite graf po M.M kinetiki in graf alosteričnih encimov.
10.) Katere proteine in zakaj imenujemo »cinkovi prsti« Njihova vloga in pomen