Pisni izpit

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (izpit_iz_biokemije_1.doc)izpit_iz_biokemije_1.doc28 kB
1. Razložite v katerih primerih in kako vpliva pH na hitrost kemične reakcije. Skicirajte reakcijsko enačbo za reakcijo pri kateri bi zvišanje pH v reakcijskem mediju povzročilo zmanjšanje hitrosti reakcije!

2. Reakciji: a) A + B < ---- > C + D delta G° = +7 kJ/mol in
b) C + E < ---- > F + G delta G°= -15 kJ/mol
potekata v istem kompartmentu. Razložite kako in zakaj vpliva reakcija b) na ravnotežje reakcije a) !


3. Napišite formuli obeh komponent glavnega znotrajceličnega pufra in s pomočjo ustreznih enačb pokažite, kako se bo le – ta upiral spremembi pH ob dodatku baze in kako ob dodatku kisline!


4. Iz česa in kje nastane ter kakšno strukturo ima vitamin D (skica) Kakšna je njegova vloga v telesu


5. Napišite strukturo koencima, katerega prekurzor je nikotinska kislina, označite njegov aktivni del in napišite enačbo za eno konkretno reakcijo v kateri ta encim sodeluje.


6. Opišite molekularno osnovo krvnih skupin pri človeku!


7. Opišite strukturo kolagena in pojasnite kako je ta struktura povezana z njegovo vlogo!


8. Opišite posredovani pasivni transport skozi biološko membrano in ga primerjajte z aktivnim transportom ter s pasivno difuzijo. Kako lahko ločite za katerega od teh procesov gre

9. Kako klasificiramo encime Imenujte razrede in za vsakega navedite primer encima oziroma način njegovega delovanja!

10. Seminar: Na kratko pojasnite kaj so katalitična protitelesa, kako ih lahko pridobimo in kako bi se jih dalo koristno uporabiti v medicini