Pisni izpit (31.1.2005)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (doc1.doc)doc1.doc29 kB
MEHANIKA
1. kaj se zgodi, ce se telo s hitrostjo v prozno in srediscno zaleti v enako, toda mirujoce telo

2. na telo z vztrajnostnim momentom J deluje stalen navor M. kako se giblje telo Kako se giblje tocka na telesu, ki je na razdalji r od osi

3. v cem se razlikuje nihanje enakega vzmetnega nihala na Zemlji ali na Luni

4. z Bernoullijevo enacbo lahko popisujemo tok tekocine, kadar se celotna mehanska energija

ohranja ne ohranja
5. skiciraj primer torzijske deformacije!


TOPLOTA – TERMODINAMIKA
1. ce so kB Boltzmannova konstanta, NA Avogadrovo stevilo in R splosna plinska konstanta, velja

NA =RkB kB=RNA NA= R/kB
2. v diagramu tlak plina v odvisnosti od prostornine skicirajte 2 izotermi, eno pri visji, drugo pa pri nizji temperaturi.
3. zaradi difuzije je prislo do mesanja enega mola plina A z enim molom plina B. Entropija se je pri tem procesu spremenila za

-2R√2 2R√2 2Rln2 4R
4. relativna vlaznost zraka je pri doloceni temperaturi 60. Ce temperaturo zmanjsamo, se relativna vlaznost

poveca zmanjsa ostane enaka
5. neka raztopljena snov je porazdeljena med dvema predelkoma, ki sta povezana s cevko z dolzino d in presekom S. v prvem predelku, ki ima volumen V1, je koncentracija snovi v casu nic c1,0, v drugem predelku, ki ima volumen V2, pa je koncentracija v casu nic ena c2,0. zaradi difuzije se razlika koncentracij manjsa. Navedite vse parametre, od katerih je odvisen cas, v katerem se razlika koncentracij zmanjsa na polovico zacetne vrednosti.

ELEKTRIKA
1. kako pri enakomerno nabiti neskoncno veliki plosci izgledajo ekvipotencialne ploskve
2. v snovi je elektricno polje manjse kot v zraku oziroma v vakuumu. Ce pa imamo na izvor napetosti prikljucen kondenzator, ki ima med ploscama neko snov, je v snovi elektricno polje enako kot v kondenzatorju brez snovi. Razlozi to navidezno protislovje.
3. v katerem primeru pride do elektrodne napetosti
4. v katerem primeru pride do difuzijskega potenciala
5. v katerem primeru pride do prekomembranskega potenciala


VALOVANJE
1. iz zveze c=νλ vidimo, da je hotrost valovanja visja pri vecji frekvenci. Zakaj ta trditev ni pravilna
2. hitrost zvoka je odvisna od
adiabatne izotermne
stisljivosti snovi, po kateri se zvok siri.
3. kolikokrat vecja je jakost zvoka s 40 decibeli od zvoka z 20 decibeli Kolikokrat je vecja gostota energijskega toka
4. koliksna je valovna dolzina osnovnega lastnega nihanja strune z dolzino l in koliksna je valovna dolzina prvega visjega harmonskega nihanja
5. na razdalji l svetlobni tok, ki se siri skozi snov, oslabi na polovico. Na koliko oslabi na razdalji 2l

ATOMI IN NJIHOVA JEDRA
1. koliko elektronov ima atom, v katerega jedru je 11 protonov in 13 nevtronov
2. razmerje med premerom atoma urana in premerom jedra tega atoma je priblizno
2 10 103 104 106
3. obrazlozite, kako in zakaj se z vrstnim stevilom atomov spreminja razmerje med stevilom nevtronov in protonov v njihovih jedrih!
4. aktivnost radioaktivnega vzorca se s casom manjsa. Skicirajte odvisnost logaritma aktivnosti od casa!
5. napisite enoto za doseg visokoenergijskega delca α, ki se giblje skozi emulzijo v fotografki plosci!


RAČUNSKE NALOGE:
1. V kako debelo puhasto obleko s toplotno prevodnostjo 0,025 W/mK naj se oblece alpinist, ce je zunanja T –10oC. povrsina alpinista s temperaturo koze 34oC je 1,7 m2, njegovo telo pa oddaja vsako sekundo 60J toplote. Kako debela plast snega na alpinistovi nepremocljivi obleki bi zmanjsala toplotni tok za 1, ce je toplotna prevodnost snega 0,5 W/mK

2. Z rentgenskimi zarki slikamo del telesa debeline 10cm, pri cemer pride skozi ta del 30 vpadne gostote energijskega toka. Ko slikamo pri drugi valovni dolzini isti del telesa, pride skozi 25 vpadne gostote energijskega toka. Koliksna je razlika med absorbcijskima koeficientoma