Ustna vprašanja - prof. Cvetko

- n. facialis
- colon sigmoideum
- 4. možganski ventrikel
- mediastinalna površina pljuc