Ustna vprašanja - prof. Meznarič (z odgovori)

Pterigoidni pleksus: LEGA: med M. pterigoideus lat. in spodnjim delom M. temporalis v infratemporalni kotanji, POVEZAVE: preko V. oftalmike inf. s kavernoznim sinusom, preko V. profunde faciei z V. facialis, preko nje oz. V. angularis, ki je končni del V. facialis, pa z V. oftalmiko sup. oz. z V. nasofrontalis in preko te s kavernoznim sinusom. Preko kratkih maksilarnih ven je pterigoidni pleksus povezan še z V. retromandibularis. POMEN: možnost širjenja okužb intrakranialno

N. petrosus minor: Psym. nitje oz. sekretomotorični nevroni za parotidno žlezo, izvor presinaptičnih nevronov (=N. petrosus minor): Nucleus salivatorius inf., preklop na postsinaptične nevrone v Ganglion oticum (leži v infratemporalni kotanji) in pridružitev avrikuloteporalanemu živcu, veji mandibularnega živca.

A. mesenterica superior, potek, razvejitev in prehrana: Izvira iz abdominalnega dela Aorte descendens tik pod Tr. coeliacus, poteka za glavo pankreasa oz. med njo in uncinatnim procesusom, nato pred Pars horizontalis duodenuma. Veje: A. colica dextra, media; A. ileocolica ¬(-> A. appendicularis); Aa. jejunales in ileales, ki tvorijo arkade; A. pancreaticodudenalis inf., ki tvori anastomozo z A. pancreaticodudenalis sup., ki izvira iz A. gastroduodenalis (Tr. coeliacus).